O Projektu

ENRETE je dvogodišnji ERASMUS PLUS projekt (2016.-2018.) koji okuplja šest europskih partnera, i to Sveučilište na Malti (koordinator), Sveučilište u Rijeci (Hrvatska), Sveučilište na Kreti (Grčka), Sveučilište u Paviji (Italija), Sveučilište u Lisabonu (Portugal) i Sveučilište Stefan cel Mare, Suceava (Rumunjska). ENRETE nastoji poboljšati kvalitetu i primjerenost visokog obrazovanja usmjeravajući se na razvoj inovativnih programa s visokom važnosti za trenutni europski socio-ekonomski kontekst. Opći cilj projekta je doprinijeti stvaranju obrazovnog okruženja kroz edukaciju nastavnika, koje promovira otpornost i razvoj marginaliziranih učenika, pružajući im alate i resurse koji omogućavaju njihov obrazovni, socijalni i emocionalni razvoj, a posljedično, njihovu socijalu uključenost i aktivno građanstvo.

Da bi se postigao taj cilj, projekt će razviti set modula za obrazovanje nastavnika na poslijediplomskoj razini, prilagođen za izgradnju kompetencija nastavnika odgovarajući na obrazovne, socijalne i emocionalne potrebe učenika u riziku, osobito onih iz manjinskih skupina, skupine migranata, socio-ekonomski rizičnih uvjeta i iz skupine učenika s teškoćama u učenju i individualnih obrazovnih potreba. U prvoj godini projekta, partneri će razviti 10 modula koji će biti evaluirani interno i vanjski. U drugoj godini projekta, moduli će se testirati sa 20 nastavnika u svakoj od šest zemalja partnera, a nakon toga biti će pregledani i finalizirani. Moduli će biti izvedeni u klasičnoj nastavi i on-line. Završetak projekta bit će obilježen s međunarodnom konferencijom pri Sveučilištu na Malti, u srpnju 2018., tijekom koje će se javnosti predstaviti rezultati projekta.