Despre proiect

ENRETE is un proiect ERASMUS PLUS cu o durată de doi ani (2016 – 2018) dezvoltat de șase parteneri europeni, și anume de către Universitatea Malta (coordonator), Universitatea Rijeka (Croația), Universitatea Creta (Grecia), Universitatea Pavia (Italia), Universitatea Lisabona (Portugalia) și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (România). ENRETE urmărește să îmbunătățească calitatea și relevanța educației universitare prin focalizarea pe deszvoltarea unei currcule inovative cu înaltă relevanță pentru contextul socio-economic actual al Europei. Scopul general al proiectului este de a contribui la crearea unui mediu de învățare prin educația profesorilor care să promoveze reziliența și creșterea elevilor marginalizați, prin oferirea de instrumente, resurse și contexte de învățare care să faciliteze învățarea academică, socială și emoțională și, în consecință, să faciliteze incluziunea socială și cetățenia activă. Pentru a atinge acest scop proiecul va dezvolta un set de module pentru educația profesorilor la nivel de program de master, construit să dezvolte competențele profesorilor de a răspunde și de a se adresa nevoilor sociale și emoționale ale elevilor, în special elevilor provenind din comunități minoritare etnic, lingvistic, migranți, din medii dezavantajate socio-economic, precum și elevi cu dificultăți de învățare și nevoi educaționale particulare. În primul an al proiectului partenerii vor dezvolta 10 module care vor fi evaluate atât intern cât și extern. În cel de-al doilea an al proiectului, modulele vor gi pilotate cu 20 d eprofesori în fiecare din cele șase țări partenere, urmând apoi revizuirea și finalizarea lor. Modeulele vor fi prezentate atât în format face/to-face cât și în format online.Proiectul se va finaliza cu o conferință internațională ce va avea loc la Universitatea Malta în iulie 2018, unde rezultatele proeictului vor fi diseminate către public.