Informacije sadržane na ovim internetskim stranicama u svrhu su općeg informiranja. Informacije su dane u okviru Projekta ENRETE. U nastojanju da se osigura pravovremena i točna informacija, ne možemo napraviti prikaze ili garancije bilo koje vrste, izričito ili implicitno, o cjelovitosti, točnosti, pouzdanosti, prikladnosti i dostupnosti, obzirom na osobine internetske stranice ili informacije, proizvode, usluge ili povezane grafičke prikaze sadržane na internetskoj stranici, za bilo koju svrhu.

Projekt ENRETE neće biti ni u kojem slučaju

odgovoran za ikakav gubitak ili štetu, uključujući bez ograničenja, neizravne ili posljedične štete ili gubitke, ili bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz gubitka podataka ili profita koji proizlaze iz ili u svezi s uporabom ove internetske stranice. Kroz ove internetske stranice korisnik je u mogućnosti povezati se s drugim internetskim stranicama koje nisu pod kontrolom projekta ENRETE. Projekt ENRETE nema kontrolu nad prirodom, sadržajem i dostupnosti tih stranica. Uključivanje bilo koje poveznice ne implicira nužno preporuku ili podupiranje stavova izraženih u okviru njih.

Dok je svaki napor poduzet kako bi se osigurao neometano i ažurno funkcioniranje internetske stranice, projekt ENRETE ne preuzima nikakvu nadležnost i neće biti odgovoran za slučaj da internetska stranica bude privremeno nedostupna zbog tehničkih problema izvan naše kontrole.