L-informazzjoni mogħtija f’dan is-sit elettroniku hija għal għanijiet ta’ informazzjoni ġenerali biss. L-informazzjoni hija mogħtija mill-Proġett ENRETE u filwaqt li se nagħmlu ħilitna biex inżommu l-informazzjoni aġġornata u preċiża, ma nagħmlu l-ebda rappreżentazzjonijiet jew garanziji, espressi jew impliċiti, dwar il-kompletezza, il-preċiżjoni, il-kredibilità jew id-disponibilità fir-rigward tas-sit elettroniku jew tal-informazzjoni, il-prodotti, is-servizzi, jew il-grafika relatata inkluża fuq is-sit elettroniku għal kwalunkwe għan. Fl-ebda eventwalità ma għandu l-Proġett ENRETE jinżamm responsabbli għal kwalunkwe nuqqas jew ħsara ġejja minn nuqqas ta’ dejta jew profitti kkawżati minn, jew b’rabta ma’ dan is-sit elettroniku. Permezz ta’ dan is-sit elettroniku l-utent jista’ jillinkja ma’ siti elettroniċi oħrajn li mhumiex taħt il-kontroll tal-Proġett ENRETE. Il-Proġett ENRETE ma għandu l-ebda kontroll fuq in-natura, il-kontenut u d-disponibilità ta’ dawk is-siti. L-inklużjoni ta’ kwalunkwe link mhux neċessarjament timplika rakkomandazzjoni jew tapprova l-fehmiet espressi fihom.

Waqt li kull sforz qiegħed isir biex il-website tkun qiegħda tiffunzjona tajjeb, il-progett ENRETE ma jista’ jieħu ebda responsabbiltà u lanqas jinżamm responsabbli meta ma jkunx hemm aċċess għall-website minhabba raġunijiet tekniċi.