Informația conținută de acest website este doar pentru informare generală. Informația este furnizată de către Proiectul ENRETE care va menține informația actualizată și corectă, dar nu propune reprezentări sau garanții de orice fel, explicite sau implicite, legate de completitudinea, acurateațea, adecvarea sau disponibilitatea în legatură cu informațiile de pe website, sau produse, servicii, sau în legătură cu conținutul grafic al website-ului.

In niciun caz Proiectul ENRETE nu va fi responsabil pentru pierderea sau distrugerea datelor.

Prin acest site utilizatorii se vor putea loga la alte site-uri care nu sunt in controlul Proiectului ENRETE. Proiectul ENRETE nu deține controlul asupra naturii, conținutului sau disponibilității acelor site-uri. Includerea unui link nu înseamnă în mod necesar o recomandare sau o susținere a viziunii exprimate în cadrul lor. Atat timp cît se depun eforturi pentru asigurarea unui trafic ușor și actualizat la nivelul siteului, Proiectul ENRETE nu își asumă responsabilitatea pentru situația unei temporare indisponibilități determinate de cauze tehnice, care nu sunt în controlul nostru.