Πανεπιστήμιο της Μάλτας

Το Πανεπιστήμιο της Μάλτας είναι το υψηλότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Μάλτα, το οποίο αποτελείται από 33 σχολές, κέντρα και ιδρύματα. Είναι ένα δημόσια χρηματοδοτούμενο ίδρυμα, το μοναδικό πανεπιστήμιο στη χώρα και ανοιχτό σε όλους όσους έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Τις περασμένες δεκαετίες τροποποίησε τις δομές του, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της Bologna και την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει πάνω από 11.000 φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που προέρχονται από ξένες χώρες ή εκείνων που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Το Κέντρο για την Ψυχική Ανθεκτικότητα και την Κοινωνική και Συναισθηματική Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας επιδιώκει την ανάπτυξη και την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής υγείας και της ανθεκτικότητας στα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Λειτουργεί ως κέντρο διεπιστημονικής έρευνας, ακολουθώντας τις ποικίλες πτυχές της έρευνας και της εμπειρογνωμοσύνης που παρέχεται από διαφορετικούς κλάδους του χώρου και διεξάγει έρευνα στο χώρο, αναζητώντας την κάλυψη των τοπικών και εθνικών αναγκών, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στη γνώση σε διεθνές επίπεδο. Το Κέντρο έχει αναλάβει και έχει συμμετάσχει σε ποικίλα τοπικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την προώθηση της ευεξίας, της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και των νέων. Το 2015 δημοσίευσε ένα ευρωπαϊκό αναλυτικό πρόγραμμα για την προαγωγή της ανθεκτικότητας στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά (“RESCUR: ΈΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟ, ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!”), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με άλλους 5 ευρωπαϊκούς εταίρους, ως μέρος ενός ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου τρίχρονου προγράμματος. Αυτή την περίοδο συντονίζει ένα πρόγραμμα Erasmus+ αναφορικά με την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού στην Εκπαίδευση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με άλλους πέντε ευρωπαϊκούς εταίρους και ταυτόχρονα είναι εταίρος σε άλλα τρία Erasmus+ προγράμματα.

Το Κέντρο δημοσιεύει το διεθνές περιοδικό International Journal of Emotional Education, το οποίο βασίζεται σε κριτές και μπορεί να το βρει κανείς online, σε ανοιχτή πρόσβαση. Πέρα από το γεγονός ότι διεξάγει και δημοσιεύει τοπικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς έρευνες, αναζητά επιπλέον την ανάπτυξη και προώθηση εμπειρικά βασισμένων και θεωρητικά εμπεριστατωμένων παρεμβάσεων και στρατηγικών παρέμβασης στο χώρο, τη διάδοση της γνώσης και την προώθηση της μάθησης και της διδασκαλίας σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές και τη σχετική έρευνα στην κοινωνικο-συναισθηματική υγεία και ανθεκτικότητα, παρέχοντας συμβουλευτική στην τοπική εκπαιδευτική αρχή και στα σχολεία, καθώς και ερευνητικά βασισμένη ανώτατη εκπαίδευση και επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες σε τοπικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Πανεπιστήμιο της Suceava –Ρουμανία

Το Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare Suceava (USV) είναι ένα ερευνητικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο εδρεύει στην βορειο-ανατολική περιοχή της Ρουμανίας, προσφέροντας ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα σε περίπου 10.000 φοιτητές. Ο Ρουμανικός Οργανισμός για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση παραχώρησε στο USV (Πανεπιστήμιο του Stefan cel Mare Suceava), την Ανώτατη Πιστοποίηση Εμπιστοσύνης, η οποία αποτελεί την ανώτατη αναγνώριση αναφορικά με την αξιολόγηση ενός ρουμανικού ιδρύματος στην ανώτατη εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο έχει διαπιστευτεί ως εθνικός ερευνητικός οργανισμός από την Εθνική Υπηρεσία για την Επιστημονική Έρευνα και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 15 καλύτερα πανεπιστήμια της Ρουμανίας με εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα. Επί του παρόντος το Πανεπιστήμιο έχει 10 Σχολές και προσφέρει 66 προπτυχιακά προγράμματα, 38 μεταπτυχιακά (πτυχία Master) και διδακτορικές σπουδές σε 14 επιστημονικά πεδία. Από το 1998, το USV εμπλέκεται σε περισσότερα από 45 LLP προγράμματα, σε διαφορετικούς τομείς του προγράμματος: ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, GRUNDTVIG, JEAN MONNET, COPERNICUS. Έχει υλοποιήσει πολυάριθμα προγράμματα TEMPUS, έχει περισσότερες από 70 διμερείς συνεργασίες με πανεπιστήμια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με ορισμένα πανεπιστήμια από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία. Σε εθνικό επίπεδο, το Πανεπιστήμιο USV συνεργάζεται με πανεπιστήμια, σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα, καθώς και με διάφορα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και επαγγελματικούς οργανισμούς.

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο USV ειδικεύεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους δασκάλους, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην εκπαίδευση μέσα από την εξαιρετική συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής διευθύνει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα για δασκάλους και εκπαιδευτικό προσωπικό, ένα από τα οποία είναι η Συμβουλευτική στα πλαίσια του Σχολείου και η Συναισθηματική Αγωγή, με στόχο την προαγωγή της ευεξίας και της ψυχικής υγείας στα σχολεία μέσα από την εκπαίδευση των δασκάλων. Το Τμήμα παρέχει μαθήματα για δασκάλους στο πεδίο της συναισθηματικής αγωγής, την εκπαίδευση γονέων, την επικοινωνία με το σχολείο και τις σχέσεις εντός σχολείου. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού αναφορικά με την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το προσωπικό που εμπλέκεται είναι καταρτισμένο και πρόθυμο να πετύχει όλους τους στόχους του προγράμματος. Το Πανεπιστήμιον USV θα χρησιμοποιήσει επίσης τα ευρύτερα διεθνή δίκτυα, ώστε να διαδώσει το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του.

Πανεπιστήμιο της Pavia, Ιταλία

Το Πανεπιστήμιο της Pavia, στην Ιταλία, ιδρύθηκε επίσημα το 1361, παρά το γεγονός ότι ένα διάταγμα, το οποίο εκδόθηκε από τον Φράγκο βασιλιά της Ιταλίας Lothar I, ανέφερε την ύπαρξη ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Pavia από το 825 μ.Χ. Επίσημα εδραιώθηκε ως ένα γενικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ( studium generale) από τον Ρωμαϊκό αυτοκράτορα Charles IV, ενώ το ίδρυμα επεκτάθηκε και ανακαινίστηκε από τον Δούκα του Μιλάνου Gian Galeazzo Visconti. Σε όλη τη διαδρομή της ιστορίας του, το πανεπιστήμιο έχει επωφεληθεί από την παρουσία σημαντικών επιστημόνων όπως του μαθηματικού Girolamo Cardano, του φυσικού Alessandro Volta, του ποιητή Ugo Foscolo και του φυσικού Camillo Golgi. Επί του παρόντος το Πανεπιστήμιο της Pavia προσφέρει μια πληθώρα επιστημονικών και διεπιστημονικών προγραμμάτων. Η έρευνα διεξάγεται στα τμήματα, στα ιδρύματα, τις κλινικές, τα κέντρα και τα εργαστήρια, σε συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα.

Το Τμήμα Ψυχολογίας, εντός της Σχολής Γραμμάτων και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Pavia, εγκαθιδρύθηκε ως το 1ο τμήμα Ψυχολογίας το 1962. Το 2013 εξελίχθηκε σε Τμήμα για τις Επιστήμες του Εγκεφάλου και της Συμπεριφοράς, προσφέροντας βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία, διδακτορικό στην Ψυχολογία, καθώς και αρκετά μαθήματα μετά την απόκτηση του πτυχίου. Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος περιλαμβάνει τα αντικείμενα της αναπτυξιακής, κλινικής, πειραματικής και εργασιακής ψυχολογία και νευροεπιστήμης, τα οποία διεξάγονται σε διάφορα εργαστήρια μέσα στο Τμήμα, σε συνεργασία με διάφορα εθνικά και διεθνή ιδρύματα.

Πανεπιστήμιο της Κρήτης – Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης ιδρύθηκε το 1973 και επί του παρόντος περιλαμβάνει 17 Τμήματα και 5 Σχολές (Φιλοσοφία, Επιστήμες της Αγωγής, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες και Τεχνολογία και Ιατρική), καθώς και μια σειρά από συνεργαζόμενα ερευνητικά ιδρύματα. Αυτή την περίοδο υπάρχουν περίπου 13.000 προπτυχιακοί και 2.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν στο πανεπιστήμιο, καθώς και ένα προσωπικό 540 ανθρώπων.

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου αντανακλάται στο ιστορικό των συνεργασιών του με πολλά πρωτοπόρα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και με πολλά προγράμματα που προωθούν την κινητικότητα και τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Πρόκειται για το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που έχει υπογράψει το EU Charter και τον Κώδικα στρατολόγησης ερευνητών και αποτελεί μέρος του Euraxess Ευρωπαϊκού δικτύου για την κινητικότητα των ερευνητών. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει πλήρως στους μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας τόσο με τις ακαδημαϊκές όσο και με τις διοικητικές του δομές και αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για το Πανεπιστήμιο το γεγονός ότι θα υπάρχει μια συνεχιζόμενη προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιότητας σε όλες τις δομές.

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης εγκαθιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 και μαζί με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης αποτελούν τη Σχολή Επιστημών Αγωγής, προετοιμάζοντας δασκάλους και νηπιαγωγούς.

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής αποτελείται από περισσότερους από 30 διδάσκοντες και εκπαιδεύει 600 προπτυχιακούς φοιτητές, 75 μεταπτυχιακούς και 20 υποψήφιους διδάκτορες. Από το 2016 το τμήμα συμμετέχει σ ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα ENRETE έχει δημιουργηθεί από το 2001. Η Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας με τους διάφορους συνεργάτες και ερευνητικούς εταίρους της έχει συμμετάσχει σε ευρωπαικά προγράμματα LLP, Erasmus+ and Horizon2020. Η Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας έχει συνάψει μνημόνιο Συνεργασίας με τη μεγαλύτερο εθελοντικό οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελου του Παιδιού» (2016) παρέχοντας τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολικούς πληθυσμούς. Η Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας έχει διοργανώσει τρία διεθνή συνέδρια και συμπόσια Σχολικής Ψυχολογίας (2008, 2011, 2014) και έχει συμμετάσχει σε ποικίλα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ερευνητική Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας έχει στενούς διεπανεπιστημιακούς συνδέσμους με πανεπιστήμια της Ευρώπης (πχ. University of Essex, UK. University of Malta, University of Salento, Italy) και της Αμερικής (Υale University, Fairleigh Dickinson University) και ευρωπαικά ερευνητικά ινστιτούτα (European Institute for Training in School Psychology in Germany, ISBEM, in Italy). Τέλος, η Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας είναι στενά συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία και φορείς της Κρήτης και παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία του νησιού.

Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας – Πορτογαλία

Η Σχολής Human Kinetics που ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας (ULisboa) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2013, ως αποτέλεσμα συγχώνευσης ανάμεσα στο πρώην Τechnical University της Λισαβόνας (UTL) και στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας (ULisboa). Ως ένας προνομιούχος χώρος της επιστήμης και της γνώσης, το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη και ένα από τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια στη χώρα, αποτελούμενο από 18 Σχολές με εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες. Το έτος 2014/2015 το ULisboa εκπαίδευσε περισσότερους από 48.000 φοιτητές σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά μαθήματα ειδίκευσης. Η Σχολή Human Kinetics (FMH) είναι η παλαιότερη σχολή Γυμναστικής Ακαδημίας στην Πορτογαλία.

Αρχικά, η εστίαση αφορούσε τη γυμναστική, με έμφαση στην παιδαγωγική, ωστόσο στις μέρες μας η σχολή είναι ανοιχτή σε μια ευρύτερη ποικιλία θεμάτων, περιλαμβάνοντας διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας – εκπαιδευτικό σύστημα, αθλητισμός, υγεία, βιομηχανία και τέχνες. Ο βασικός στόχος του FMH είναι η ανθρώπινη ανάπτυξη μέσα από την κίνηση, μέσα από τη μελέτη του σώματος και τις εκδηλώσεις του, καθώς και από την αλληλεπίδραση μεταξύ βιολογικών διεργασιών και κοινωνικοπολιτισμικών αξιών.

Το Ερευνητικό Κέντρο για τη Φυσική Υγεία ηγείται από μια ομάδα ερευνητών στο FMH, με εμπειρία στην διεξαγωγή εθνικών και διεθνών προγραμμάτων έρευνας με έμφαση στην προαγωγή της υγείας και την αύξηση της ικανότητας των ατόμων και των κοινωνιών να βελτιώσουν την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ευεξία τους. Ανάμεσα σε άλλες σχετικές ερευνητικές περιοχές, η έρευνα αφορά συμπεριφορές υγείας στους νέους, κοινωνικές δεξιότητες, ψυχική ανθεκτικότητα και καθοδήγηση, σε συνδυασμό με τους τομείς της εκπαίδευσης, υγείας, νεότητας και αποκατάστασης της κοινωνίας και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο, άτομα με ειδικές ανάγκες και παρεμβάσεις στην κοινότητα.

Πανεπιστήμιο της Rijeka – Κροατία

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της Rijeka είναι ένα δημόσιο εκπαιδευτικό και επιστημονικό ίδρυμα, του οποίου η αποστολή είναι η εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής, οδοντιατρικής και μηχανικών υγείας, όπως και μια ποικιλία άλλων επαγγελματιών, με στόχο την απόκτηση γνώσης και απαραίτητων δεξιοτήτων για την πρόληψη των ασθενειών, τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας, όπως και την φροντίδα της υγείας των ασθενών και την αποκατάσταση. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι στενά συνδεδεμένη με την επιστημονική έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της βιοϊατρικής και της υγείας, όπως επίσης και με διάφορα διεπιστημονικά πεδία, των οποίων τα αποτελέσματα και τα ευρήματα ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό μια μακρόχρονη και αειφόρο ανάπτυξη στην κοινωνία που ζούμε. Για να το πετύχει αυτό, η Σχολή στοχεύει στη σύνδεση με τη ηγηθέντα τοπικά και διεθνή ιδρύματα στον τομέα της υγείας, την ανώτατη εκπαίδευση και την επιστήμη. Στον επιστημονικό-ερευνητικό τομέα, η Σχολή λειτουργεί ως ερευνητικό κέντρο για την έρευνα στη βιοϊατρική και στις διεπιστημονικές έρευνες, σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή έννοια των «έξυπνων εξειδικεύσεων», με προσανατολισμό στην εφαρμοσμένη και εφαρμόσιμη επιστήμη, κυρίως στο πεδίο της φαρμακευτικής, καθώς και ως απαρχή για την εισαγωγή των πρόσφατων ερευνητικών ευρημάτων στην καθημερινή πρακτική.

Επιπροσθέτως, λειτουργούν δύο Τμήματα Ιατρικής στο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Υγεία, τα οποία εργάζονται ενεργά για την προαγωγή και προστασία της υγείας στην πόλη της Rijeka από το 1900. Αυτά είναι τα Τμήματα Social Medicine and Epidemiology και το Τμήμα Health Ecology. Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο της Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Rijeka. To Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας έχει παράδοση στη διεθνή συνεργασία με προγράμματα αυτού του τομέα. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την εκπαίδευση στην υγεία, την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών, την πρώιμη ανίχνευση, την παρέμβαση σε επικίνδυνες συμπεριφορές, την προάσπιση της προαγωγής υγείας, την εγκαθίδρυση δεξιοτήτων και την εμπλοκή της κοινότητας. Όλες οι προσπάθειες βασίζονται στον πληθυσμό και στοχεύουν στους επαγγελματίες (επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, τη δημόσια διοίκηση) σε άτομα, οικογένειες και/ή οργανισμούς (νηπιαγωγεία, σχολεία και οργανισμούς υγείας).