Sveučilište na Malti

Sveučilište na Malti najviša je nastavna ustanova na Malti, obuhvaćajući 33 fakulteta, centara i instituta. To je javno financira institucija, jedino sveučilište u zemlji, otvorena za sve one koji imaju potrebu za kvalifikacijom. U posljednjih nekoliko desetljeća, Sveučilište je revidiralo svoju strukturu kako bi bila u skladu s Bolonjskim procesom i Europskim prostorom visokog obrazovanja. Sveučilište ima više od 11 000 studenata, uključujući više od 1 000 stranih studenata, odnosno studenata na razmjeni iz gotovo 60 različitih zemalja.

Centre for Resilience and Social and Emotional Health pri Sveučilištu na Malti, nastoji razviti i promicati socijalno i emocionalno zdravlje i otpornost kod djece i mladih osoba.

Djelujući kao transdisciplinarni istraživački centar s raznolikim strukturama istraživanja i stručnosti, omogućenih od strane različitih disciplina, provodi istraživanja i razvija rad u području otpornosti, socijalnog i emocionalnog zdravlja tražeći rješenja lokalnih i nacionalnih potreba i ujedno doprinoseći znanju na međunarodnoj razini.

Centar je vodio i sudjelovao u različitim lokalnim, europskim i međunarodnim istraživačkim projektima u promociji dobrobiti djece i mladih, mentalnog zdravlja i otpornosti. U 2015. godini objavio je kurikulum u promociji otpornosti u ranim godinama i osnovnoj školi European curriculum on the promotion of resilience (RESCUR Surfing the Waves) koji je razvijen s pet drugih europskih partnera kao dio trogodišnjeg programa financiranog od strane EU. Trenutno koordinira projekt Eramsus+ usmjeren prema razvoju poslijediplomskog studija u temi otpornosti (European Masters in Resilience Education) s pet drugih europskih partnera, a partner je u još tri Erasmus+ projekta.

Centar objavljuje međunarodni recenzirani časopis International Journal of Emotional Education, dostupan online i s otvorenim pristupom. Osim provođenja i objavljivanja lokalnih, europskih i međunarodnih istraživanja, također nastoji u tom području razviti i promovirati intervencije i prevencijske strategije utemeljene na teoriji i dokazima, širiti znanje i promicati učenje i poučavanje o najboljim praksama i relevantnim istraživanjima o socio- emocionalnom zdravlju i otpornosti, pružati konzultacije lokalnoj obrazovnoj vlasti i školama te edukaciju utemeljenu na istraživanjima za nastavnike i druge profesionalce na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Sveučilište Suceava – Rumunjska

Sveučilište Stefan cel Mare Suceava (USV) istraživačka je i visokoškolska ustanova smještena u sjeverno-istočnoj regiji Rumunjske, pružajući razne edukativne programe za oko 10 000 studenata. Rumunjska Agencija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju dodijelila je USV-u najviše priznanje u institucionalnom pristupu visokog obrazovanja u Rumunjskoj –High Confidence Certificate. Sveučilište je akreditirano kao nacionalna istraživačka i razvojna organizacija od strane Nacionalnog tijela za znanstvena istraživanja te je rangirano među prvih 15 rumunjskih sveučilišta s izvanrednim rezultatima istraživanja. Sveučilište trenutno ima 10 fakulteta i nudi 66 preddiplomskih studijskih programa, 38 poslijediplomskih (magisterij) programa i doktorske studije u 14 znanstvenih područja. Od 1998. godine, USV-u je bio uključen u više od 45 programa za cjeloživotno učenje u različitim programima: ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, GRUNDTVIG, JEAN MONNET i COOPERNICUS. Implementirao je brojne TEMPUS projekte i ima više od 70 bilateralnih partnerstva sa sveučilištima iz EU, a također održava posebne odnose s nekim sveučilištima iz Republike Moldavije i Ukrajine. Na nacionalnoj razini, USV-u surađuje sa sveučilištima, osnovnim i srednjim školama iz cijele zemlje, različitim javnim i privatnim institucijama, istraživačkim institutima, nevladinim organizacijama i strukovnim udruženjima.

Faculty of Sciences of Education pri USV-u, ima ekspertizu u razvoju programa obrazovanja učitelja, kroz izvrsnu suradnju s obrazovnim i istraživačkim institucijama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Science of Education Department proveo je tri poslijediplomska programa za nastavnike i nastavno osoblje, jedan od njih u School Counselling and Emotional Education, usmjeren na poticanje dobrobiti i mentalnog zdravlja u školama kroz obrazovanje nastavnika. Odjel omogućava stručna predavanja za nastavnike u području emocionalnog obrazovanja, obrazovanja roditelja, komunikacije na razini škole i školskih odnosa. Ovaj projekt zadovoljava potrebe Fakulteta za razvoj visoko kvalitetnih programa obrazovanja učitelja. Djelatnici uključeni u njegovu provedbu kvalificirani su i gorljivi za razvoj svih ciljeva projekta. USV-u će također iskoristiti svoje sveobuhvatne i opsežne međunarodne mreže za širenje projekta i njegovih nalaza.

Sveučilište u Paviji, Italija

Sveučilište u Paviji, u Italiji, službeno je osnovano 1361. godine iako je edikt izdan od franačkog kralja Italije Lothara I spomenuo postojanje visokog učilišta u Paviji već rane AD 825. Službeno osnovano kao studium generale od strane cara Svetog Rimskog Carstva Karla IV, ustanova je proširena i obnovljena od strane vojvode Milana Gian Galeazzo Viscontia. Kroz svoju povijest, sveučilište je imalo koristi od prisutnosti važnih znanstvenika i to matematičara Girolama Cardanoa, fizičara Alessandra Volta, pjesnika Uga Foscoloa, i liječnika Camilla Golgijeva. Trenutno Sveučilište u Paviji nudi široku paletu disciplinskih i interdisciplinarnih programa. Istraživanja se provode u odjelima, institutima, klinikama, centrima i laboratorijima, u suradnji s javnim i privatnim institucijama.

Department of Psychology pri Faculty of Letters and Philosophy na Sveučilištu u Paviji, osnovano je 1962., a 2013. godine postao je Department of Brain and Behavioral Sciences, uključujući preddiplomski i diplomski studij psihologije, doktorski studij i nekoliko poslijediplomskih tečajeva. Istraživačka djelatnost Odjela, obuhvaća razvojnu, kliničku, eksperimentalnu i radnu psihologiju te neuroznanost. Unutar odjela djeluje nekoliko laboratorija u suradnji s raznim nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Sveučilište na Kreti, Grčka

Sveučilište na Kreti osnovano je 1973. godine i trenutno ima 17 odjela pri 5 fakulteta (filozofski, obrazovanje, društvene znanosti, znanost i tehnologija, medicina), kao i niz povezanih istraživački orijentiranih institucija. Trenutno ima oko 13 000 studenata preddiplomskih i 2 000 studenata poslijediplomskih studija i oko 540 djelatnika pri Sveučilištu.

Međunarodna orijentacija Sveučilišta ogleda se u njegovoj suradnji s mnogim od vodećih istraživačkih i obrazovnih institucija u Europi i svijetu, kao i u aktivnom promicanju programa mobilnosti i razmjene. To je prvo grčko sveučilište koje je potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača, a dio je EURAXESS europske mreže za mobilnost istraživača. Sveučilište u potpunosti sudjeluje u mehanizmima osiguranja kvalitete za svoje akademske i administrativne strukture, a kontinuirano nastojanje da se zadovolji kvaliteta u svim strukturama, strateški je izbor Sveučilišta.

Preschool Education Department Sveučilišta na Kreti osnovano je ranih 90-ih godina. Zajedno s Elementary Education Department čini School of Education pripremajući predškolske odgajatelje i nastavnike osnovnog obrazovanja. Preschool Education Department uključuje više od 30 članova fakulteta i na usluzi je populaciji od 600 preddiplomskih studenata, 20 poslijediplomskih studenata i 5 doktoranata. Department of Preschool Education bio je domaćin brojnim međunarodnim konferencijama i sudjelovao u raznim europskim programima i međusveučilišnim poveznicama.

Sveučilište u Lisabonu, Portugal

Faculty of Human Kinetics pripada Sveučilištu u Lisabonu (ULisboa). Osnovano je u srpnju 2013. godine, kao rezultat procesa spajanja između bivšeg Tehničkog sveučilišta u Lisabonu (UTL) i Sveučilišta u Lisabonu (ULisboa). Kao povlašteni prostor znanosti i znanja, ULisboa je jedna od glavnih institucija visokog obrazovanja u Europi i jedno od vodećih sveučilišta u zemlji i kao takvo obuhvaća 18 škola s nastavnim i istraživačkim jedinicama. U 2014/2015 godini, ULisboa je upisala više od 48 000 studenata na dodiplomskim, diplomskim, doktorskim i specijalističkim programima. Faculty of Human Kinetics (FMH) najstariji je fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Portugalu. Izvorno usmjeren uglavnom tjelesnom odgoju, s jakim naglaskom na pedagogiji, danas je otvoren širokom spektru područja učenja u različitim sektorima društva – obrazovnom sustavu, sportu, zdravlju, industriji, znanosti i umjetnosti. Glavni cilj FMH-a je ljudski razvoj kroz pokret, proučavanje tijela i njegovih manifestacija u interakciji između bioloških procesa i sociokulturnih vrijednosti.

Health Education Research Center vođen je od grupe istraživača pri FMH-u, iskusnih u vođenju nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata s naglaskom na promicanje zdravlja s ciljem povećanja kapaciteta pojedinaca i njihovih zajednica za poboljšanje zdravlja, kvalitete života i dobrobit. Između ostalih relevantnih područja istraživanja, provedena su istraživanja u okviru zdravstvenog ponašanja mladih, socijalnih vještina, otpornosti i mentorskih programa, u uskoj vezi sa sektorima društva vezanima uz obrazovanje, zdravstvo, mlade i rehabilitaciju, s posebnim naglaskom na mlade u riziku, mlade s posebnim potrebama te intervencijama utemeljenima u zajednici.

Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci javna je obrazovna i znanstvena institucija, čija je misija obrazovanje studenata medicine, dentalne medicine i sanitarnog inženjerstva radi stjecanja znanja i vještina potrebnih za sprečavanje bolesti, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, te liječenje i rehabilitaciju bolesnika. Obrazovni proces je usko povezan sa znanstvenim istraživanjima u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, ali i u interdisciplinarnim znanstvenim područjima, čiji se rezultati i spoznaje nužno integriraju u obrazovni proces, s ciljem cjelovitog i održivog razvoja društva u kojem živimo.

Kako bi se to postiglo, Fakultet stremi povezanju s vodećim lokalnim i međunarodnim institucijama u području zdravstva, visokog obrazovanja i znanosti.

Na području znanstveno-istraživačkog rada Fakultet vidimo kao znanstveno središte biomedicinskih i interdisciplinarnih istraživanja, usklađenih s europskim konceptom „pametnih specijalizacija“, sve više orijentirano primijenjenoj i primjenjivoj znanosti, osobito u području translacijskih istraživanja u medicini, te, nastavno na to, kao ishodište uvođenja suvremenih znanstvenih spoznaja u svakodnevnu medicinsku praksu.

Nadalje, dvije katedre Medicinskog Fakulteta djeluju i pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, koji je aktivan u promicanju zdravlja i zaštiti zdravlja u gradu Rijeci od 1900. godine. To su Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju i Katedra za zdravstvenu ekologiju. Nastavni zavod za javno zdravstvo i Sveučilište u Rijeci, imaju dobru tradiciju međunarodne suradnje u projektima vezanima uz ovo područje. Neke od naših ključnih aktivnosti uključuju rad na promociji zdravlja, zdravstvenoj edukaciji, prevenciji rizičnih ponašanja, ranoj detekciji i intervenciji rizičnih ponašanja, zagovaranju za promociju zdravlja, izgradnju kapaciteta i angažman u zajednici. Naše djelovanje utemeljno je na populacijskom pristupu kao radu s pojedincem i obitelji te na radu sa stručnjacima i organizacijama u zdravstvu, obrazovanju, nevladinim organizacijama te javnoj upravi.