Universitatea Malta

Universitatea Malta este cea mai înaltă instituție de educație din malta și cuprinde 33 facultăți, centre și institute. Este o instituție publică, singura universitate din țară, deschisă tuturoro celor care îndeplinesc cerințele educației universitare. În ultimii ani și-a revizuit structurile pentru a fi în linie cu cerințele procesului Bologna și ale Spațiului Educațional Universitar European. Are peste 11.000 de studenți, inclusiv peste 1000 de studenți străini din aproape 60 de țări.

Centrul pentru Reziliență și Sănătate Socială și Emoțională al Universității Malta urmărește să dezvolte și să promoveze sănătatea socială și emoțională și reziliența în rândul copiilor și tinerilor. Funcționează ca un centru transdisciplinar de cercetare atingând o varietate de linii de cercetare și expertiză furnizate de diferite discipline ale domeniului, și coordonează cercetări urmărind să se adreseze nevoilor locale și naționale, în același timp contribuind la cunoașterea domeniului la nivel internațional. Centrul a coordonat și a participat în variate proiecte de cercetare locale și europene pentru promovarea stării de bine, a sănătății mentale și a rezilienței la nivelul copiilor și a tinerilor. În 2015 a publicat un curriculum europen privind promovarea rezilienței în grădiniță și școala primară (RESCUR – Plutind pe valuri) dezvoltat în cooperare cu cinci țări europene ca parte dintr-un proiect cu finanțare europeană de trei ani. In prezent coordonează un proiect ERASMUS+ privind dezvoltarea unui program de Master European de Educație a Rezilienței cu alte cinci țări partenere euroepne, și este mebru în alte trei proiecte Erasmus+.

Centrul publică Jurnalul Internațional de Educație Emoțională, un jurnal online, internațional, cu acces deschis, cu peer review. Pe lângă coordonarea și publicarea de cercetări locale, europene și internaționale, centrul urmărește să dezvolte și să promoveze intervenții fundamentate empiric și teoretic, precum și strategii de prevenție în domeniu, să disemineze cunoștințele și să promoveze învățarea și predarea celor mai bune și mai relevante practici de cercetare în domeniul sănătății socio-emoționale și rezilienței, oferind consultații autorităților educaționale și școlilor, furnizând programe de educație avansate, bazate pe cercetare, pentru profesori și profesioniști la nivel local și european.

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, România

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (USV) este o instituție de educație și cercetare localizată în regiunea de Nord-Est a României, oferind o varietate de programe educaționale celor aproximativ 10.000 de studenți.Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a acordat USV Certificat de Âncredere Ridicată, cea mai înaltă apreciere în evaluarea instituțională din România. Universitatea este acreditată ca organizație națională de cercetare și dezvoltare de către autoritatea Națională pentru Cercetarea Științifică și se regăsește între primele 15 universități din România cu rezultate remarcabile ale cercetării. Universitatea are 10 facultăți și oferă 66 de programe de licență, 38 programe de masterat și programe de doctorat în 14 domenii științifice. Din 1998 USV a fost implicată în peste 45 de programe LLP, în diferite sectoare: EARSMUS, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, GRUNDTVIG, JEAN MONET, COPERNICUS; a implementat numeroase programe TEMPUS și are peste 70 de acorduri bilaterale de parteneriat cu universități din UE, de asemena menținând o relație specială cu anumite universități din republica Moldova și Ucraina.

La nivel național, USV colaborează cu universități, școli și licee din toată țara, precum și cu variate instituții ăpublice și private, institute de cercetare, ONG-uri profesionale și asociații.

Facultatea de Științe ale Educației are expertiză în dezvoltarea de programe de educație a profesoriloor, atât la nivel d eformare inițială cât și continuă, prin colaborări excelente cu instituții educaționale și de cercetare de la nivel local, regional și național. Departamentul de Științe ale Educației coordonează trei programe de masterat pentru profesori și specialiști în educație, unul dintre ele, Consiliere Școlară și Educație Emoțională se focalizează pe promovarea stării d ebine și a sănătății mentale în școli prin formarea profesorilor. Departamentul furnizează programe de formare continuă în domeniul educației emoționale, a educației părinților, comunicarea în școală și relațiile școlare. Acest proiect întâmpină nevoia facultății de a dezvolta programe de educație a profesiorilor d eînaltă calitate, iar personalul implicat este calificat și dornic să atingă aceste obiective. USV va folosi rețeaua internațională pentru a disemina proiectul și rezultatele acestuia.

Universitatea Pavia, Italia

Universitatea Pavia, din Italia, a fost oficial fondată în 1361, deși un act emis de regele francez al Italia Lothar I menționa existența instituției de educație universitară în Pavia încă din anul 825 AD. Oficial constituită sub forma studiului general de către Sfântul Împărat Roman Charles IV, instituția a fost extinsă și renovată de ducele de Milano Gian Galeazzo Visconti. De-a lungul istoriei sale, universitatea a beneficiat de prezența anumeroase personalități, oameni de știință, precum matematicianul Girolamo Cardano, fizicianul Alessandro Volta, poetul Ugo Foscolo și fizicianul Camillo Golgi. În present universitatea oferă o varietate largă d eprograme disciplinare și interdisciplinare. Cercetarea este realizată la nivelul departamantelor, institutelor, clinicilor, centrelor și laboratoarelor, în parteneriat cu instituții publice și private.

Deparatmentul de Psihologie din cadrul Facultății de Litere și Filosofie a Universității din Pavia a fost înființat în 1962. Începând cu 2013 devine Departamentul de Științe ale Creierului și Comportamentale, și cuprinde un program de licență și unul de masterat în domeniul Psihologiei, un program de doctorat în Psihologie și câteva programe postuniversitare. Cercetarea departamentului include domenii precum psihologia dezvoltării, clinică, experimentală și a muncii, neuroștiințe, realizându-se în câteva laboratoare din cadrul Departamentului în colaborare cu variate instituții naționale și internaționale.

Universitatea din Creta – Grecia

Universitatea din Creta a fost fondată în 1973 și în prezent are 17 departamente în 5 facultăți (Filosofie, Educație, Științe Sociale, Știință & Tehnologie și Medicină), precum și un număr de instituții de cercetare afiliate. În prezent sunt aproximativ 13.000 de studenți la licență, 2000 de studenți la programe de master și doctorat, și 540 personal didactic.

Orientarea internațională a universității este reflectată în numărul mare de colaborări cu instituții educaționale și de cercetare din Europa și din lume, precum și programele de mobilitate și schimburi active. Este prima universitate din Grecia care a semnat Charta UE și Codul de recrutare a cercetătorilor și afce parte din rețeaua europeană Euraxess pentru mobilitatea cercetătorilor. Universitatea participă în mecanismele de asigurare a calității, atât la nivelul structurilor academice cât și administrative, și efortul constant pentru asigurarea calitatății în toate structurile este o alegere strategică a universității.

Departamentul de Educație Preșcolară al Universității din Creta s-a înființat la începutul anilor 90, și împreună cu Deparatmentul de Educație Elemntară compune Școala de Educație care formează profesori pentru învățământul preșcolar și primar. Departamentul de Educație Preșcolară cuprinde peste 30 cadre didactice și oferă servici pentru aproximativ 600 studenți la licență, 20 studenți la masterat și 5 studenți la doctorat. Departamentul de Educație Preșcolară a găzduit numeroase conferințe internaționale și a participat în variate programe europene și interuniversitare.

Universitatea Lisabona, Portugalia

Facultatea de Human Kinetics aparție Universității Lisabona (ULisboa) fondată în 2013, ca rezultat al unui proces de unire dintre fosta Universitate tehnică Lisabona (UTL) și Univesritatea Lisabona (ULisboa). Ca un spațiu priveligat al științei și cunoașterii, ULisboa este unda dintre instituțiile de educație universitară majore din Europa și una dintre instituțiile lider din țară, având 18 școli cu unități de predare și cercetare. În anul 2014-2015 ULisboa a primmit peste 48.000 de studenți la cursurile sale de specializare la licență, masterat și doctorat. Facultatea de Kinetică Umană (FMH) este cea mai veche facultate de sport și educație fizică din Portugalia. Originar focalizată numai pe educație fizică, însă cu un puternic accent pe pedagogie, astîzi se deschide către o largă categorie de arii de studiu în diferite sectoare ale societății – sistem educațional, sport, sănătate, industrie, arte. Scopul principal al FMH este dezvoltarea umană prin mișcare, prin studiul corpului și manifestărilor sale în interacțiunea dintre procesele biologice și valorile socio-culturale.

Centrul de Cercetare in Educația pentru Sănătate este coordonat de către un grup de cercetători din FMH, cu experiență în derularea de cercetări la nivel național și internațional, cu accent pe promovarea sănătătții și urmărind creșterea capacității individuale și a comunităților de a îmbunătăți sănătatea, calitatea vieții și starea de bine. Printre alte arii de cercetare relevante, s-au realizat cercetări privind comportamentele sănătoase la tineri, abilitățile sociale, programe de reziliență și mentorat, în relație cu educația, sănătatea, tineretul și reabilitarea, cu un accent particular pe problematica tinerilor aflați în situații de risc, cu nevoi speciale, precum și intervenții la nivelul comunității.

Universitatea Rijeka – Croația

Facultatea de Medicină a Universității Rijeka este o instituție publică, de training și cercetare, a cărei misiune este formarea studenților în domeniul medicinei, medicinei dentare și ingineriei sanitare, precum și formarea de personal pentru achiziția de cunoștințe și abilități necesare prevenirii îmbolnăvirilor, menținerii și îmbunătățirii sănătății.

Procesul educațional este strâns legat de cercetarea științifică în domenii precum biomedicină și îngrijirea sănătății, dar și în domenii interdisciplinare ale căror rezulatte sunt integrate în procesul educațional, cu scopul dezvoltării durabile a societății. Pentru a atinge aceste obiective, facultatea intenționează să se conecteze cu instituții de top naționale și internaționale în domeniul sănătății, științei și educației universitare. Facultatea este vazută ca un centru de cercetare în domeniul biomedical, în acord cu conceptul european de ”Specializări smart”, orientată către știința aplicată și aplicabilă, în special în domeniul de translatare a cercetării în medicină, precum și ca punt de plecare în introducerea rezultatelor științei moderne în practica cotidiană. Mai mult, există două departamente de medicină care operează ca Institut de Educație în Sănătate Publică, care lucrează activ în promovarea sănătății și protecția sănătății în orașul Rijeka, din 1900. Acestea sunt Departamentul de Medicină Socială și Epidemiologie și Departamentul de Ecologie a Sănătății. Institutul de Educație în Sănăatte Publică din Universitatea Rijeka are o tardiție de cooperare în proiecte internaționale în domeniu. Domeniile de cercetare includ promovarea sănătății, educația pentru sănătate, prevenirea comportamentelor de risc, identificarea precoce și intervenția în comportamentele de risc, advocacy pentru promovarea sănătății, angajarea comunității, dezvoltarea comunitară. Toate eforturile sunt îndreptate către populație, profesioniști (profesioniști în domeniul sănătății, educației, ONG-uri, administrație publică), indivizi, familii și/sau organizații (grădinițe, școli, organizații de sănătate).