Prezentacija Carmela Cefaia, Celeste Simoes i Adine Aurore Colemeischi ‘Enhancing Resilience through Teacher Education: Project ENRETE’ (Unapređivanje otpornosti edukacijom učitelja) predstavljena na ENSEC konferenciju u Stockholmu, Švedska održanoj 7. do 9. lipnja 2017.

Preuzmite ovdje.

ENRETE poster predstavljen na devetoj Međunarodnoj konferenciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERFCON 2017), Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (17. do 19. svibnja 2017.)

Preuzmite ovdje.