ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ENRETE – ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η δεύτερη συνάντηση του προγράμματος Erasmus Plus ENRETE για την προώθηση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας μέσα από την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare in Suceava, στη Ρουμανία, 6-7 Φεβρουαρίου 2017. Οι συμμετέχοντες από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Lisbon, το Πανεπιστήμιο Pavia, το Πανεπιστήμιο Rijeke (Κροατία) και το Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare Suceava (Ρουμανία) παρακολούθησαν αυτή την εκδήλωση.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την έως τώρα ανάπτυξη του προγράμματος, καθώς και τα επόμενα βήματα του προγράμματος.

ENRETE
Share
This

Post a comment