ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ENRETE – ΜΑΛΤΑ

Η εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος Erasmus Plus ΕΝRΕΤΕ για την προώθηση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας μέσα από την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, έλαβε μέρος στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας, 10-12 Οκτωβρίου 2016, με συμμετέχοντες το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Lisbon, το Πανεπιστήμιο Pavia, το Πανεπιστήμιο Rijeke (Κροατία) και το Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare Suceava (Ρουμανία). Το ENRETE είναι ένα διετές χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο συντονίζεται από το Κέντρο Ψυχικής Ανθεκτικότητας και Κοινωνικο-Συναισθηματικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Στο μέλλον θα αναπτύξει μια σειρά από θεματικές, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν δια ζώσης και online και θα συναποτελέσουν ένα κοινό Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για την Ψυχική Ανθεκτικότητα. Κατά τη συνάντηση αυτή, οι ερευνητές συνάντησαν επίσης τον Καθηγητή Alfred Vella, τον πρύτανη του Πανεπιστημίου της Μάλτας.

ENRETE
Share
This

Post a comment